Nieruchomości

Tereny do zainwestowania

Spółka posiada w Szczecinie, na Prawobrzeżu, w dzielnicy Dąbie (Dunikowo) tereny inwestycyjne przygotowane do wynajęcia i zainwestowania. Dla tych terenów został ustanowiony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz zostały one zaopatrzone w media (miejska sieć kanalizacyjna i wodociągowa, sieć elektroenergetyczna ENEA oraz gaz płynny Intergas). Komunikacja odbywa się poprzez węzeł autostradowy Dąbie (A3/6 Berlin – Świnoujście/Gdańsk) oraz poprzez dostęp z bocznicy własnej bezpośrednio w sieć kolejową TEN-T (Szczecin – Poznań, stacja Dąbie).