Gaz

Intergas historia gazem pisana

Spółka Intergas powstała w 1993 r. W 1994 r. otrzymaliśmy wskazanie lokalizacyjne z Urzędu Miasta w Szczecinie pod budowę rozlewni gazu i w tym roku zakupiliśmy ten teren. W 1999 r. o trzymaliśmy decyzję na budowę rozlewni gazu z dostępem do infrastruktury kolejowej   i otrzymaliśmy pierwszą koncesję z Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi. W 2004 r. otworzyliśmy skład podatkowy. i uzyskaliśmy decyzję o nadaniu numeru akcyzowego oraz zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Następne lata to unowocześnianie infrastruktury i kolejne dostosowywania do wciąż zmieniających się przepisów. Spółka Intergas jest aktywnym uczestnikiem Polskiej Izby Gazu Płynnego.