Aktualności

Uruchomoliśmy instalacją fotowoltaiczną

Firma Intergas sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kW. Instalacja składa się z 152 paneli fotowoltaicznych o mocy 260 Wp – producent Selfa GE S.A. i jednego inwertera firmy Kaco New Energy Gmbh. Konstrukcja nośna firmy Corab sp.z o.o.. Instalacja posadowiona jest na dachu budynku biurowego przy ul. Tczewskiej 32 w Szczecinie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwie INTERGAS Sp. z o.o. w Szczecinie, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania spółki. Wytwarzanie na własne potrzeby energii z OZE przyczyni się do osiągnięcia celów nadrzędnych takich jak zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.