Bocznica kolejowa

Bocznica własna Intergas

Spółka posiada bocznicę własną odgałęziającą się od stacji Szczecin Dąbie (DIUM PL kod numeryczny 00110 7) od toru stacyjnego nr 1, rozjazdem nr 1 w km 195,445 linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin główny, zarządzanej przez PKP PLK S.A. Na terenie bocznicy znajdują się zarówno tory postojowe, jak i manewrowe i ładunkowe. Bocznica jest udostępnionaZałącznik nr 2 – Bocznica INTER GAS srk