Aktualności

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie VAT 8% dla gazu płynnego

W związku z interwencją Polskiej Izby Gazu Płynnego w sprawie stosowania stawki VAT 8% dla węglowodorów CN 2711, przeznaczonych do zasilania silników samochodowych, wymienionej w ustawie z 13 stycznia 2022 roku zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 196) Ministerstwo Finansów w dniu 1 lutego 2022 r. udzieliło odpowiedzi jak stosować taką stawkę.
Wątpliwości budzi zapis, że stawka 8% jest powiązana ma być z preferencjami podatkowymi z grudnia 2021 r.
Preferencje podatkowe (w podatku akcyzowym) nie dotyczyły gazu w butlach. W związku z tym istnieją wątpliwości czy mają one zastosowanie np. do gazu dostarczanego w butlach do wózków widłowych. Czy literalne brzmienie zapisów ustawy zmieniającej „przeznaczonych do silników spalinowych” ma ograniczenia interpretacyjne?
Załączamy w tym miejscu odpowiedź Ministerstwa Finansów.
Polska Izba Gazu Płynnego zadała kolejne pytanie o szczegółowe wyjaśnienia. Na odpowiedź czekamy.

Odpowiedź MF D20220196