centrum dystrybucji gazu płynnego

terminal
rozładunkowy

cysterny samochodowe

cysterny kolejowe

skład podatkowy rozlewnia gazu
24h serwis techniczny
gaz w butlach
autogaz
gaz płynny
zbiornikowy

Oferta

InterGas jest firmą o charakterze lokalnym. Jej obszar działania obejmuje część Euroregionu Pomerania, w centrum którego znajduje się miasto Szczecin oraz baza firmy INTERGAS.

Intergas, jako profesjonalny dostawca LPG gwarantuje pełen zakres usług związanych z korzystaniem z tych produktów. Naszym klientom oferujemy bezpieczeństwo, wysokiej jakości produkt, solidny serwis, niezależność i wygodę.

Zakres usług:

 • projekt
 • najem zbiornika
 • wykonanie instalacji zewn. i wewn.
 • uruchomienie i automatyka
 • serwis eksploatacyjny

autogaz

Dostawy do klienta cysternami samochodowymi - propan-butan.

gaz płynny zbiornikowy

Dostawy do klienta cysternami samochodowymi - propan oraz propan-butan.

gaz w butlach

Dostawy gazu w butlach 11 kg i 33 kg w dwóch podstawowych asortymentach: propan oraz propan-butan.

Korzyści

jakość

normy:

PN-EN 589, PN-EN 456, PN-EN 512

szybkość dostawy

(własna rozlewnia i własny transport)

ATRAkcyjna cena i elastyczne umowy

Serwis Calesco

Współpraca:

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Innowacyjna linia do automatycznego napełniania butli gazem płynnym –wzrost konkurencyjności firmy Intergas sp.z o.o.

 • Nr umowy: UDA-RPZP.01.01.02-32-112/10
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje.
 • Data przyznania 22.06.2011 r.
 • Kwota dotacji: 50% kosztów kwalifikowanych

Misja  gospodarcza  do Chin związana z udziałem w Targach International Building & Construction Trade Fair, Kitchen & Bath China 2011.

 • Nr umowy: UDA-RPZP.01.03.02-32-019/11-00
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
 • Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym.
 • Data przyznania: 11.07.2011 r.
 • Kwota dotacji: 50% kosztów kwalifikowanych

Udział w branżowej misji gospodarczej realizowanej w ramach targów International Home organizowanych w Toronto w dniach 8-11 października 2010 r.

 • Nr umowy: UDA- RPZP.01.03.02-32-004/10-00
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
 • Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym
 • Data przyznania: 19.01.2010 r.
 • Kwota dotacji: 50% kosztów kwalifikowanych

Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie INTERGAS sp. z o.o.

 • Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwie INTERGAS Sp. z o.o. w Szczecinie, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania spółki. Wytwarzanie na własne potrzeby energii z OZE przyczyni się do osiągnięcia celów nadrzędnych takich jak zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
 • Projekt Nr RPZP.02.10.00-32-A010/16-00 - Planowane efekty: zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kW ,
 • Szacunkowy uzysk roczny energii elektrycznej: 38,27 MWh/rok
 • Szacunkowy roczny spadek emisji CO2 do atmosfery: 31,07 t/rok
 • Wartość projektu : 256 380 ,00 zł ( netto)
 • Wkład FE : 217 923,00 zł

Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego INTERGAS Sp. z o.o.

ul. Tczewska 32

70-850 Szczecin

intergas@intergas.com.pl

NIP:
8520009448
REGON:
810422978
KRS:
0000105025

Dział handlowy:

+48 508 053 002

+48 508 053 012

+48 (091) 4600185

+48 (091) 4712226

+48 508 053 001